Aktualności

OGŁOSZENIE

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego od dnia 13.10.2020r. do odwołania sprawy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej można:

– kierować na adres – e-mail: sekretariat @ m-gops.pl

– wnioski wrzucać do oznaczonej skrzynki ustawionej na parterze Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej,

– załatwić w pokoju 104 na paterze Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej,

– telefonicznie 85 71 46 130.

Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że od dnia 14 września 2020r. wznawiają działalność Świetlice „Przystań Nadziei” przy ul  Torowej 1 i „Dziecięce Polis” przy ul. Torowej 9. Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach, a także ich rodzice/opiekunowie mogą pobrać karty zgłoszeniowe w Klubie Malucha przy ul. Torowej 9 – od poniedziałku do piątku do godziny 14 oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Torowej 14A (II piętro) w godzinach 7:30 -15:30.

Serdecznie zapraszamy!

Ogłoszenie

Klub SENIOR + w Czarnej Białostockiej po dwóch miesiącach od zamknięcia spowodowanego pandemią COVID-19 z dniem 19.08.2020 r. wznawia swoją działalność. Harmonogram zajęć pozostaje bez zmian . Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Klubu na zajęcia. W dalszym ciągu obowiązują maseczki i zachowanie bezpiecznych odstępów między uczestnikami przebywającymi w klubie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na okres zasiłkowy 2020/2021.

Świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 31 maja 2021 r.

Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania tego świadczenia np.: w związku z zmianą miejsca pobytu dziecka, uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. elektronicznie przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, ePUAP;
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Zostań rodziną wspierającą!

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej poszukuje osób, które będą zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020r. poz. 821)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

– opiece i wychowaniu dziecka;

– prowadzeniu gospodarstwa domowego;

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:

  • ma stałe źródło utrzymania,
  • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
  • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
  • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka lub pod numerem tel. 85/714-61-30, 85/714-61-15.

Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej będzie nieczynny.

 

(Zarządzenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Czarnej Białostockiej nr 10/2020 z dn. 22 lipca 2020 r.)

Do góry