Nasza misja

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, której głównym zadaniem jest świadczenie pomocy społecznej. Terenem naszego działania jest miasto i gmina Czarna Białostocka.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z póż. zm.) oraz przepisy wykonawcze.

Aktualności Cień tytuł

Wnioski Rodzina 500+

Więcej

Rodzina 500+

Więcej

Świadczenia rodzinne

Więcej

Otwarty konkurs ofert na asystenta rodzinnego

Więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na dystrybucji żywności

Więcej

Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka

Więcej
Wzory Cień tytuł

Wniosek 500+

Pobierz

Przykład wypełnienia Wniosku 500+ na pierwsze dziecko

Pobierz

Przykład wypełnienia Wniosku 500+ na 2 i kolejne dziecko

Pobierz

Wniosek o udzielenie pomocy społecznej

Pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia

Pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby poniżej 16 roku życia

Pobierz