Wzory dokumentów

Świadczenia rodzinne:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie rodzicielskie

 

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości gospodarstwa rolnego

 

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych

 

Świadczenie za życiem:

Wniosek o ustalenie świadczenia z tyt. urodzenia się dziecka 4000zł

 

Świadczenia opiekuńcze:

Wniosek o ustalenie specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Świadczenie wychowawcze:

Wniosek o świadczenie 500+)

 

Świadczenie Dobry Start:

Wniosek o świadczenie 300+

 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:

Wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

 

Dodatek mieszkaniowy:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkanowego

 

Deklaracja o wysokości dochodów dodatek mieszkaniowy

 

zaświadczenie od pracodawcy o dochodach dodatek mieszkaniowy

 

oświadczenie dodatek mieszkaniowy

 

Pomoc społeczna:

wniosek-o-udzielenie-pomocy-społecznej

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

wniosek o stypendium

 

wniosek o zasiłek socjalny

 

Pozostałe druki:

Zaświadczenie o zarobkach do świadczeń rodzinnych

 

Numer konta bankowego

 

Zaświadczenie lekarskie

 

Oświadczenie do stypendium