Zadania

Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.