Ринок праці – допомога громадянам України

Na wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiona została nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie: Rynek pracy – pomoc dla obywateli Ukrainy
https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:
– rynek pracy w Polsce,
– pomoc w innych obszarach,
– rynek pracy w Unii Europejskiej.