Informacja

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej działając na podstawie § 22 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 149) informuje, iż od dnia 31 stycznia 2022 r. do odwołania wszystkie sprawy są załatwiane wyłącznie:

  1. telefonicznie:
pomoc społecznaświadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
dodatek mieszkaniowy
sekretariat
85 71 46 11585 71 46 11285 71 46 130
85 71 46 11985 71 46 113 
85 71 46 120  

2. elektronicznie:

– e-mail: sekretariat@m-gops.pl;

– poprzez ePuap.

Podania i wszelkiego rodzaju wnioski można przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14 A

Kontakt osobisty tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Osoby zainteresowane będą przyjmowane przez pracowników wyłącznie w wyznaczonym miejscu tj. stanowisku obsługi (na parterze budynku) – w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż jeden interesant.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie interesantów i pracowników, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.