Nabór dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zaprasza wszystkie chętne dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”, która wznawia swoją działalność od września 2022r.

Zadaniem świetlicy jest:

  • pomoc w nauce;
  • organizowanie dzieciom wolnego czasu;
  • rozwijanie zainteresowań;
  • rozwijanie kultury osobistej dzieci;
  • poprawa sprawności fizycznej;
  • rozwój umiejętności interpersonalnych;
  • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi.

Świetlica znajduje się w budynku przy ul. Torowej 9 i jest otwarta w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wejście znajduje się z tyłu budynku.

Zapraszamy rodziców chętnych dzieci do M-GOPS przy ul. Torowej 14A (II piętro) w celu wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis” (do pobrania poniżej) lub bezpośrednio do wychowawcy świetlicy na Torową 9.

Bliższe informacje pod nr telefonu 85 714 61 30