Bon energetyczny

Od 1 sierpnia można będzie składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Formularz wniosku będzie dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Torowej 14A oraz zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka.

Obsługa wniosków będzie odbywać się w godzinach pracy M-GOPS tj.:

  • poniedziałek – piątek : 730 – 1530

Bon energetyczny będzie przysługiwał jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczy 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.

Wysokości bonu energetycznego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 300 lub 600 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400 lub 800 zł* 
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500 zł lub 1000 zł* 
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600 zł lub 1200 zł*

Podwyższona kwota bonu energetycznego przysługuje gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane jest energią elektryczną i zostało zgłoszone do CEEB do dnia 1 kwietnia 2024r. , albo po tym dniu – w przypadku głównych źrodeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

W przypadku bonu energetycznego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” tj. świadczenie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. W przypadku gdy wysokość bonu ustalona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę jest niższa niż 20zł, ten bon nie przysługuje.