W dniu 14.01.2020 r. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej odbyła się uroczystość otwarcia Klubu Senior+. Swoją obecnością zaszczycili  nas: Wicewojewoda Podlaski Pan dr. Tomasz Madras, Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Czarnej Białostockiej, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, duchowni, przedstawiciele  Rady Seniorów, Stowarzyszenia ,,Aktywni’’, Związku Emerytów i Rencistów, jednostek organizacyjnych, Posterunku Policji oraz szerokie grono Seniorów.

Klub Senior+ został oficjalnie otwarty poprzez przecięcie wstęgi i poświęcenie.

Oprawę muzyczną zapewniły nam solistki z zespołu wokalnego BELCANTO z akompaniamentem Pana Stefana Czarneckiego oraz lokalny chór ,,Czarna Jagoda’’ pod przewodnictwem Pana Leszka Szymczukiewicza.

Celem działania Klub Senior+ jest poprawa jakości życia Seniorów, integracja społeczna środowiska, zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej, promowanie aktywnego starzenia się oraz kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie gminy Czarna Białostocka.

Klub działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za udział i życzymy Seniorom radości z uczestnictwa w organizowanych działaniach.

Dyrektor MGOPS w Czarnej Białostockiej

Agnieszka Dyda