Zaproszenie na bal karnawałowy

Klub Senior + w Czarnej Białostockiej serdecznie zaprasza mieszkańców na Bal Karnawałowy,  który odbędzie się 08.02.2020r. w Domu Kultury  ul. Kościelna 8.

Wstęp wolny z własnym koszykiem. Zaczynamy o godz. 17.00

Obowiązują zapisy pod nr telefonu: 85 714 61 30 do dnia 07.02.2020 r.

Liczba miejsc ograniczona. 

W dniu 14.01.2020 r. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej odbyła się uroczystość otwarcia Klubu Senior+. Swoją obecnością zaszczycili  nas: Wicewojewoda Podlaski Pan dr. Tomasz Madras, Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Czarnej Białostockiej, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, duchowni, przedstawiciele  Rady Seniorów, Stowarzyszenia ,,Aktywni’’, Związku Emerytów i Rencistów, jednostek organizacyjnych, Posterunku Policji oraz szerokie grono Seniorów.

Klub Senior+ został oficjalnie otwarty poprzez przecięcie wstęgi i poświęcenie.

Oprawę muzyczną zapewniły nam solistki z zespołu wokalnego BELCANTO z akompaniamentem Pana Stefana Czarneckiego oraz lokalny chór ,,Czarna Jagoda’’ pod przewodnictwem Pana Leszka Szymczukiewicza.

Celem działania Klub Senior+ jest poprawa jakości życia Seniorów, integracja społeczna środowiska, zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej, promowanie aktywnego starzenia się oraz kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie gminy Czarna Białostocka.

Klub działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za udział i życzymy Seniorom radości z uczestnictwa w organizowanych działaniach.

Dyrektor MGOPS w Czarnej Białostockiej

Agnieszka Dyda

AKCJA ZIMA
PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE ZIMĄ W DOMU, NA DWORZE,
PODCZAS PODRÓŻY I WYPOCZYNKU.

Informujemy, że w dniu 24 GRUDNIA (WTOREK) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej białostockiej będzie nieczynny. W zamian dniem pracy będzie 14 GRUDNIA (SOBOTA) w godzinach 7:30 – 15-30.

Rekrutacja do Klubu Senior+

W dniach od 9 do 13 grudnia 2019r. zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ do składania deklaracji uczestnictwa.

Uczestnikami Klubu Senior+ mogą być mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka w wieku 60 lat i więcej, nieaktywni zawodowo.

Klub Senior+ będzie funkcjonował od stycznia 2020 roku w dniach: poniedziałek, środa, piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Do pobrania:

Regulamin

 

Załącznik Nr 1 Deklaracja uczestnictwa

 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

 

Załącznik Nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie wizerunek

 

Załącznik Nr 5 Zaświadczenie lekarskie