AKCJA ZIMA
PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE ZIMĄ W DOMU, NA DWORZE,
PODCZAS PODRÓŻY I WYPOCZYNKU.

Informujemy, że w dniu 24 GRUDNIA (WTOREK) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej białostockiej będzie nieczynny. W zamian dniem pracy będzie 14 GRUDNIA (SOBOTA) w godzinach 7:30 – 15-30.

Rekrutacja do Klubu Senior+

W dniach od 9 do 13 grudnia 2019r. zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ do składania deklaracji uczestnictwa.

Uczestnikami Klubu Senior+ mogą być mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka w wieku 60 lat i więcej, nieaktywni zawodowo.

Klub Senior+ będzie funkcjonował od stycznia 2020 roku w dniach: poniedziałek, środa, piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Do pobrania:

Regulamin

 

Załącznik Nr 1 Deklaracja uczestnictwa

 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

 

Załącznik Nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie wizerunek

 

Załącznik Nr 5 Zaświadczenie lekarskie