Komunikat związany z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 do 10 kwietnia 2020 roku zostaje zawieszona działalność na terenie gminy Czarna Białostocka:

 • świetlica „Przystań nadziei”,
 • świetlica socjalterapeutyczna,
 • klub „Senior+”.

Powyższe działania podyktowane są względami bezpieczeństwa i szeroko pojętego dobra mieszkańców oraz personelu i ich rodzin.

Spotkanie z pracownikiem socjalnym.

Na dzisiejszym spotkaniu poruszane były wszelkie zagadnienia dotyczące pomocy osobom starszym. Informacji udzielała Pani Kasia – pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej. Informacje dotyczyły w szczególności zasiłków, usług opiekuńczych, Domów Pomocy Społecznej. Gorącym tematem okazała się także epidemia koronawirusa. Szczegółowo omówiono zasady postępowania ażeby zapobiegać zakażeniu wirusem.

Pomoc dla potrzebujących

Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. zrobienie zakupów

Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Twojej okolicy

 

Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym?
Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej lub zostaw nam kontakt do siebie!

Wsparcie Telefonicznej informacji Pacjenta świadczą:

– NFZ – infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
– ZUS – infolinia: 22 560 16 00
– GK PGE – infolinia: 422 222 222 (w godz. 9.00-17.00)
– Bank Pekao BP – infolinia: 800 302 30281 535 60 60
– NASK- informacja o cyberprzestępczości
– PZU Zdrowie – infolinia: 22 505 11 88
– Poczta Polska – informacja o zmianach funkcjonowania
– ENERGA OBRÓT – infolinia:  58 767 43 50  (całodobowo) oraz telefon alarmowy 991
– Tauron – – infolinia: 703 200 200 (w godz. 9-17), informacja o kursowaniu pociągów międzynarodowych

Komunikat

K O M U N I K A T

W związku ze szczególnymi ograniczeniami związanymi z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem COVID – 19, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, prosi aby czasowo od dnia 16 marca 2020r.  Klienci, którzy mają potrzebę kontaktu z pracownikiem ośrodka, wcześniej kontaktowali się telefonicznie lub przekazywali informację w kancelarii urzędu.

– dyrektor – tel. 85-714-61-26

– księgowość – tel. 85-714-61-23

– pracownicy socjalni:

 • pokój 301 – tel. 85-714-61-24
 • pokój 303 – tel. 85-714-61-20, 85-714-61-19
 • pokój 312 – tel. 85-714-61-15

– pracownicy obsługujący dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i wychowawcze, fundusz alimentacyjny

 • pokój 308 – tel. 85- 714-61-13, 85- 714-61-12

Sprawy wymagające osobistego kontaktu z pracownikiem ośrodka będą załatwiane w pokoju 104.

Zachęcamy również do składania wniosków bez konieczności osobistej wizyty poprzez:

1. Internet: 

 • za pośrednictwem portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/2
 • platformy ePUAP https://epuap.gov.pl
 • bankowość elektroniczna

Wnioski o:

 1. Zasiłek rodzinny i dodatki
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 3. Świadczenie rodzicielskie
 4. Fundusz alimentacyjny
 5. Świadczenie wychowawcze (500+)
 6. Świadczenie Dobry Start (300+)

2. Wyślij wniosek pocztą na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A.

Wnioski o:

 • dodatek mieszkaniowy
 • dodatek energetyczny

 Masz pytanie? Nie wiesz jak złożyć wniosek przez Internet? Nie wiesz jakie dokumenty masz skompletować? Zadzwoń do nas pod jeden z numerów wskazanych powyżej.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji. Powyższe zmiany są podyktowane bezpieczeństwem zainteresowanych i pracowników.

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Decyzją Starosty Powiatu Białostockiego w dniach 16 – 27 marca 2020 r. zostanie zawieszona działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą udzielane telefonicznie, bądź drogą elektroniczną.

Przed uzyskaniem porady prawnej  osoba potrzebująca pomocy jest zobowiązana przesłać na adres e-mail: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl wniosek  o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

W celu umówienia rozmowy z osobą udzielającą porad prawnych lub obywatelskich proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu : 519-314-080.

Ministerstwo Zdrowia – kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Więcej w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gdzie wszystkie publikowane informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.

Zapytanie ofertowe – odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie odbioru i trwałego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zapytaniu ofertowym, pocztą tradycyjną lub osobiście w pokoju 302 w siedzibie MGOPS do dnia 21 lutego 2020r. do godziny 15.30.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

 

Zaproszenie na bal karnawałowy

Klub Senior + w Czarnej Białostockiej serdecznie zaprasza mieszkańców na Bal Karnawałowy,  który odbędzie się 08.02.2020r. w Domu Kultury  ul. Kościelna 8.

Wstęp wolny z własnym koszykiem. Zaczynamy o godz. 17.00

Obowiązują zapisy pod nr telefonu: 85 714 61 30 do dnia 07.02.2020 r.

Liczba miejsc ograniczona. 

W dniu 14.01.2020 r. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej odbyła się uroczystość otwarcia Klubu Senior+. Swoją obecnością zaszczycili  nas: Wicewojewoda Podlaski Pan dr. Tomasz Madras, Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Czarnej Białostockiej, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, duchowni, przedstawiciele  Rady Seniorów, Stowarzyszenia ,,Aktywni’’, Związku Emerytów i Rencistów, jednostek organizacyjnych, Posterunku Policji oraz szerokie grono Seniorów.

Klub Senior+ został oficjalnie otwarty poprzez przecięcie wstęgi i poświęcenie.

Oprawę muzyczną zapewniły nam solistki z zespołu wokalnego BELCANTO z akompaniamentem Pana Stefana Czarneckiego oraz lokalny chór ,,Czarna Jagoda’’ pod przewodnictwem Pana Leszka Szymczukiewicza.

Celem działania Klub Senior+ jest poprawa jakości życia Seniorów, integracja społeczna środowiska, zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej, promowanie aktywnego starzenia się oraz kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie gminy Czarna Białostocka.

Klub działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za udział i życzymy Seniorom radości z uczestnictwa w organizowanych działaniach.

Dyrektor MGOPS w Czarnej Białostockiej

Agnieszka Dyda

AKCJA ZIMA
PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE ZIMĄ W DOMU, NA DWORZE,
PODCZAS PODRÓŻY I WYPOCZYNKU.