Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

30 kwietnia 2024 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się uroczyste przekazanie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 42 477 337,93 zł na realizację projektu pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” (w ramach Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4. Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027).

Gmina Czarna Białostocka otrzymała dotację w wysokości 1 664 852,20zł na realizację usług społecznych dla 77 osób starszych i z niepełnosprawnościami. Program realizowany będzie na przestrzeni 3 lat. Szczegóły dot. realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.