Bezpłatne warsztaty wychowawcze dla rodziców

Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze na bezpłatne, weekendowe warsztaty, które odbędą się 15-16 czerwca 2024 r., w Różanymstoku.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, którzy doświadczają problemów wychowawczych, odczuwają
zaburzone relacje lub potrzebują pomocy i wsparcia w budowaniu więzi. Program warsztatów został
opracowany przez specjalistki pracujące od lat na rzecz dobra dzieci i wspierania rodzin. W trakcie
warsztatów uczestnicy będą mogli skorzystać również z bezpłatnych konsultacji z psychologiem,
psychologiem dziecięcym i prawnikiem.
Organizator pokrywa koszty*:

  • zakwaterowania,
  • wyżywienia,
  • materiałów szkoleniowych,
  • szkolenia,
  • certyfikatów.

*Dojazd uczestników odbywa się we własnym zakresie.

Zgłosić się można poprzez formularz on-line: https://wolontariat.salezjanie.waw.pl/warsztaty-dla-rodzicow/

lub drogą mailową na adres: wolontariat@salezjanie.waw.pl