Biblioteka podręczników – równe szanse

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok –  Eindhoven przy ul. Boruty 19 w Białymstoku realizuje projekt „Biblioteka podręczników – równe szanse” przy wsparciu finansowym Wojewody Podlaskiego.

Program skierowany jest do uczniów województwa podlaskiego głównie mieszkańców powiatu białostockiego. Projekt ma na celu wypożyczenie lub zakup podręczników szkolnych osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Rekrutację do programu prowadzimy od 01.06.2021 do 31.12.2021.

Osoby zainteresowane otrzymają szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 85 676 33 03