Tekst łatwy do czytania (ETR)

INFORMACJA O MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA – ETR (EASY TO READ)

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej to miejsce, w którym osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą uzyskać pomoc.

Siedziba Ośrodka mieści się przy ulicy Torowej 14 A w budynku Urzędu Miejskiego.

Przed siedzibą Urzędu znajduje się plac miejski.

Budynek, w którym znajduje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, widok od strony ulicy Torowej.

Plac miejski nie posiada barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd do drzwi budynku.

Aby wejść do budynku należy pokonać 6 stopni schodów.

Do budynku możesz wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek nie posiada windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych.

Widok głównego wejścia do budynku od ulicy Torowej.

Osoby niepełnosprawne i matki z małymi dziećmi mogą skorzystać ze specjalnego podjazdu.

Podjazd znajduje się po lewej stronie głównego wejścia.

Widok wejścia dla osób niepełnosprawnych, starszych i dla mam z małymi dziećmi.

Na parkingu z prawej strony budynku przy ulicy Słowackiego znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe oznaczone są na niebiesko.

Widok miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych z prawej strony budynku od strony ulicy Słowackiego.

Na parterze, po prawej stronie znajduje się kancelaria podawcza Urzędu Miejskiego.

Z kancelarii mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Tutaj możesz poprosić o wezwanie pracownika Ośrodka.  

W korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego, w pokoju 104 znajduje się miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych.

Widok na drzwi pokoju 104 znajdującego się na parterze budynku.

Na parterze po prawej stronie znajduje się oznaczona toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Widok toalety dla osób niepełnosprawnych znajdującej się na parterze budynku.

Na wprost wejścia głównego znajduje się klatka schodowa.

Widok klatki schodowej prowadzącej na piętro budynku.

Klatka schodowa nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach i osób niewidomych.

Widok klatki schodowej prowadzącej na piętro budynku.

Siedziba Ośrodka znajduje się na 2 piętrze.

Widok na drzwi wejściowe prowadzące do Ośrodka.

Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna.

Widok holu, w którym stoi biurko na którym znajdują się wnioski i formularze
Widok na tablicę informacyjną.

Po lewej stronie holu znajduje się sekretariat oraz pokoje pracowników pracujących w Ośrodku.

Po prawej stronie holu znajduje się pokój Dyrektora Ośrodka oraz pracowników pracujących w Ośrodku.

Żeby załatwić sprawy w Ośrodku osoby z niepełnosprawnościami mogą:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ulica Torowa 14A

16-020 Czarna Białostocka

Napisać wiadomość i wysłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@m-gops.pl

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-puap: www.epuap.gov.pl

e-puap to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Aby skorzystać z platformy potrzebny jest Internet i założone konto na e-puap.

Zadzwonić pod numer telefonu: 85 714 61 30

Przyjść do Ośrodka i porozmawiać z pracownikiem w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Jeśli jesteś osobą niesłyszącą lub posiadasz trudność w komunikowaniu się za pomocą głosu, możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Zamiar skorzystania z tłumacza musisz jednak zgłosić na 3 dni przed wizytą w Ośrodku wskazując metodę komunikowania się.

Ośrodek zatrudnia pracownika, który w prostych sprawach potrafi komunikować się językiem migowym.

Możesz także przyjść do Ośrodka z osobą, która pomoże załatwić Twoją sprawę. Osoba towarzysząca musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.

Możesz także skorzystać z bezpłatnego tłumacza migowego

Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową https://tlumacz.migam.org  i połączysz się z tłumaczem języka migowego lub skorzystasz z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Autor piktogramów: Sergio Palao, źródło: arasaac.org– przechodzi do strony http://www .ar asaac.org/
Licencja: CC (BY-NC-SA), właściciel: rząd Aragonii (Hiszpania)