HARMONOGRAM WYDAWANIA MASECZEK MIESZKAŃCOM GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, że mieszkańcy gminy będą mogli odebrać maseczki ochronne w ilości po 4 sztuki na osobę. Aby zapewnić sprawne wydawanie i odbiór proszę o stosowanie się do zamieszczonego harmonogramu. Maseczki może odebrać 1 osoba z danego punktu adresowego. Osoby przebywające w izolacji i na kwarantannie mogą odebrać maseczki w innym terminie.

Załączniki