INFORMACJA W SPRAWACH DODATKU WĘGLOWEGO I DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że wypłata dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa.

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie określonym  w ustawach o ww. dodatkach jest brak zapewnionych środków finansowych w budżecie gminy na powyższy cel.