Zapytanie ofertowe na świadczenie usług informatycznych oraz administrowanie siecią komputerową

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie  usług informatycznych oraz administrowanie siecią komputerową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej Kod CPV72000000-5- Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania, oprogramowania komputerowe i wsparcia – kod wiodący

Załączniki