Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem nr 15/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny. 

Dzień wolny wynika z konieczności odebrania dnia wolnego za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy (1 stycznia 2022r.).