OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 26.10.2020r. do odwołania wszystkie sprawy są załatwiane wyłącznie:

– telefonicznie:

pomoc społeczna                     świadczenia rodzinne               sekretariat

85 71 46 115                                        85 71 46 112                          85 71 46 130

 85 71 46 119 

 85 71 46 120

– drogą e-mail     

sekretariat @ m-gops.pl

Pisma można też wrzucać do skrzynki umieszczonej na parterze Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą.

Kontakt osobisty tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu spotkania.