Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że od 25 maja 2020 roku przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 maja 2020 r. (DZ.U. z 2020 r. poz. 878) – t.j. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie interesantów i pracowników, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej.