Podziękowanie

Wszystkim, którzy okazali dobre serce pochylające się nad tymi,

którzy potrzebują naszej pomocy,

za wrażliwą duszę, która ponagla do czynienia dobra,

za bezinteresowną pomoc i życzliwość serdeczne wyrazy podziękowania