Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Stowarzyszenie „Aktywni” w Czarnej Białostockiej od kwietnia 2021 roku rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2020 we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w wieku 70+ z Gminy Czarna Białostocka będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lipca 2021 roku w Stowarzyszeniu „Aktywni”, osoby, które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty: makaron jajeczny, ryż biały, płatki owsiane, kaszę jęczmienną, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, mus jabłkowy, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet drobiowy, fasolka po bretońsku, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy. Żywność będzie wydawana w lokalu przy ul. Torowej 9.

Prócz wsparcia żywnościowego, realizowane będą działania o charakterze włączenia społecznego.

Osoby, których dochód nie przekracza 220 % ustanowionego kryterium dochodowego:

  • na osobę samotną t.j. 701,00zł x220% = 1542,20zł,
  • na osobę w rodzinie t.j. 528,00 zł x 220%= 1161,60zł,

mogą złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej wniosek o skierowanie na pomoc żywnościową . Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  • odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy.
  • w przypadku posiadania dodatku mieszkaniowego, energetycznego decyzję o przyznaniu świadczenia.

.