PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ

Tytuł projektuPROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ
Program Wsparcia Polityki Senioralnej Oraz Osób Z Niepełnosprawnościami
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych
RealizatorzyWojewództwo Podlaskie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie
Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu
Centrum Usług Społecznych w Łapach
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Danówku
Zadania, działaniaW ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci usług: sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych, asystenckich – realizowanych w miejscu zamieszkania tj. świadczonych w społeczności lokalnej. Nowoczesne  technologie informacyjno-komunikacyjne (np. teleopieka, systemy przywoławcze) stanowią element kompleksowego wsparcia uczestnika projektu. Dodatkowe wsparcie dotyczy realizacji szkoleń dla osób wykonujących usługi sąsiedzkie i opiekuńcze.
Grupy doceloweProjekt jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego z wyłączeniem miast: Białystok, Łomża, Suwałki.
Z projektu skorzystają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniające, co najmniej jedno z  kryteriów:  
a) wiek- powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;  
b) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
c) niepełnosprawność intelektualną w wieku od 18 lat; 
d) zaburzenie psychiczne w wieku od 18 lat.
oraz kadry projektu realizującej usługi społeczne.
Cel projektuCelem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydłużenie okresu bezpiecznego pozostania uczestników projektu w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, w tym wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie szybkich reakcji na sytuacje zagrażające życiu, dotarcie z usługami w formie „teleopieki” do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających dotychczas poza systemem pomocy.
Efekty, rezultatyWsparcie w postaci usług społecznych i szkoleń realizowane w ramach projektu, doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (kadry posiadającej kwalifikację do realizacji usług) oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.
Wartość projektu 44 712 987,40 zł  
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (EFS+)38 006 039,29 zł

#FunduszeE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji o projekcie