Program „Wspieraj Seniora”

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora. Kontakt z dedykowaną infolinią 22 505 11 11. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje o możliwości bezpośredniego kontaktu z Ośrodkiem w sprawie pomocy osobom będącym na kwarantannie lub osobom w wieku powyżej 70 roku życia.

Wystarczy kontakt pod numerem: 85 714 61 30 lub 85 714 61 20. Tu możesz zgłosić prośbę o zakupienie na Twój koszt podstawowych produktów, które pracownik socjalny lub wolontariusz dostarczy na wskazany adres