ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

„Nie zabolało mnie to, że mnie uderzył (…), tylko zabolało mnie to, że tata mnie uderzył. (…) To po prostu było tak, serce mi pękło, jak mój ukochany człowiek na świecie mógł mnie uderzyć. Strasznie to na mnie wpłynęło, pamiętam to do dzisiaj, wszystko.

Matka, mała miejscowość” *

Cytat z raportu z badań „Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Obraz autorstwa freepik

30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Dzień ten został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku. Został ustanowiony w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i kar fizycznych. W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Pamiętaj, że każdy „klaps” ma swoje odzwierciedlenie w psychice dziecka, niesie ze sobą wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych.

Apelujemy o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci:

– Telefon alarmowy – 112

– Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

– Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

– Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02

– Powiedz zaufanej osobie (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog)