Świetlica „Dziecięce Polis”

Spotkanie wigilijne w świetlicy środowiskowej „Dziecięce Polis”

Dnia 22.12.2023r. w świetlicy środowiskowej „Dziecięce Polis” odbyło się spotkanie wigilijne. W spotkaniu  wzięło udział 19 dzieci, które przygotowały część artystyczną związaną z tradycją i obyczajami Świąt Bożego Narodzenia. Po części artystycznej wszyscy składali sobie życzenia i podzielili się opłatkiem, a potem nastąpił poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd. Na koniec spotkania dzieci otrzymały paczki od Mikołaja.

Nabór dzieci do świetlicy „Dziecięce Polis”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zaprasza wszystkie chętne dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”, która wznawia swoją działalność od 25 września 2023r. Świetlica znajduje się w budynku przy ul. Torowej 9 (wejście z tyłu budynku od placu zabaw).

Zadaniem świetlicy jest:

  • pomoc w nauce, korygowanie, wyrównywanie braków w zakresie umiejętności czytania i pisania;
  • organizowanie dzieciom wolnego czasu oraz wyzwalanie umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego;
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań;
  • rozwijanie kultury osobistej dzieci, rozwijanie zachowań kultury bycia i życia dnia codziennego;
  • poprawa sprawności fizycznej;
  • stwarzanie warunków do nabywania umiejętności interpersonalnych i zgodnego przebywania w grupie
  • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi.

Bliższe informacje pod nr telefonu 85 714 61 30