Świetlica „Dziecięce Polis”

Nabór dzieci do świetlicy „Dziecięce Polis”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zaprasza wszystkie chętne dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”, która wznawia swoją działalność od 25 września 2023r. Świetlica znajduje się w budynku przy ul. Torowej 9 (wejście z tyłu budynku od placu zabaw).

Zadaniem świetlicy jest:

 • pomoc w nauce, korygowanie, wyrównywanie braków w zakresie umiejętności czytania i pisania;
 • organizowanie dzieciom wolnego czasu oraz wyzwalanie umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań;
 • rozwijanie kultury osobistej dzieci, rozwijanie zachowań kultury bycia i życia dnia codziennego;
 • poprawa sprawności fizycznej;
 • stwarzanie warunków do nabywania umiejętności interpersonalnych i zgodnego przebywania w grupie
 • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi.

Bliższe informacje pod nr telefonu 85 714 61 30

Wakacyjny wypoczynek w stanicy harcerskiej w Kamiennej Nowej w dniach 07.08.2023r. do 11.08.2023r.

DataTemat zajęć Uwagi
07.08.2023rIntegracja grupy – zorganizowanie obozowiska, regulamin, zabawy. Zbiórka o 9.00 na Dworcu PKP w Czarnej Białostockiej. Wyjazd o 9.15
08.08.2023rNasze bezpieczeństwo (pierwsza pomoc, ćwiczenia bandażowania, quiz.
 Zajęcia sportowe – gry zespołowe, współzawodnictwo, zasada fair play
09.08.2023r„Jedzonko – wyprawa po zdrowie. „Gra terenowa
„W poszukiwaniu czarnej skrzynki”.
Ognisko z kiełbaskami.
10.08.2023r„Gra  w zielone.” – zajęcia z zakresu ekologii (szyfry, szarady, rebusy). Gry i zabawy zuchowe i harcerskie.
11.08.2023r„Prawa dziecka” na podstawie wiersza
M. Brykczyńskiego.
Zakończenie – pakowanie, porządkowanie obozowiska.
Powrót pociągiem o 18.12 z Kamiennej Nowej. Odbiór dziecka na Dworcu PKP w Czarnej Białostockiej o 19.10

Ferie w Świetlicy

W dniach 30.01 – 02.02.2023r. w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięce Polis” zorganizowano ferie zimowe. Dzieci wzięły udział w grach i zabawach (ćwiczenia gimnastyczne, rozwiązywanie łamigłówek, zabawy z cieniem, eksperymenty) oraz w warsztatach kulinarnych (pieczenie gofrów).

Nabór dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zaprasza wszystkie chętne dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”, która wznawia swoją działalność od września 2022r. Zadaniem świetlicy jest:

 • pomoc w nauce;
 • organizowanie dzieciom wolnego czasu;
 • rozwijanie zainteresowań;
 • rozwijanie kultury osobistej dzieci;
 • poprawa sprawności fizycznej;
 • rozwój umiejętności interpersonalnych; współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi.

Bliższe informacje pod nr telefonu 85 714 61 30

Spotkanie wigilijne w świetlicy

Dnia 21.12.2021r. w świetlicy odbyło się spotkanie wigilijne. Z uwagi na zwiększoną zachorowalność na grypę w spotkaniu uczestniczyło 9 dzieci, które przygotowały część artystyczną. Po części artystycznej wszyscy złożyli sobie życzenia, a na koniec dzieci otrzymały paczki od Mikołaja.

Wakacyjny wypoczynek w świetlicy „Dziecięce Polis”

PLAN WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „DZIECIĘCE POLIS”

PRZY UL. TOROWEJ 9 W DNIACH OD 25.07.2022R. DO 05.08.2022R.

Data  Temat zajęć  Uwagi
 I tydzień wakacyjnego wypoczynku 
25.07.2022r.Spotkanie organizacyjne, gry i zabawy, wyjście na plac zabaw9.00 – 14.00 Torowa 9
26.07.2022r.Wyjazd do kina „Alfa” na film „Niezgaszalni” wycieczka do ZOOZbiórka o 9.00, film od 10.00 do 12.00, ZOO i powrót ok. 14.00
27.07.2022r.Spotkania międzypokoleniowe na hali sportowej, gry i zabawy z seniorami9.00 – 14.00
28.07.2022r.Wyjazd do Białegostoku do EPICENTRUM NAUKIZbiórka o 9.00, wyjazd o 10.00, Wystawa Główna od 11.00 do 13.00 i powrót ok. 14.00
29.07.2022r.Spotkania międzypokoleniowe, zajęcia taneczne, gry i zabawyZbiórka o 9.00, potem Dom Kultury przy ul. Kościelnej 8, powrót na Torową 9 ok. 14.00
             II tydzień wakacyjnego wypoczynku 
01.08.2022rSpotkania międzypokoleniowe, warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna” I grupa 10.00-11.30 II grupa 11.45-13.15Zbiórka o 9.00, potem Dom Kultury  
02.08.2022rWyjazd do „Uroczyska Ruczaj”- warsztaty garncarskie, strzelanie z łuku, wspólne ognisko (Karczmisko)Zbiórka o 9.00, potem wyjazd 9.15 i warsztaty od 10.00 do 13.30 , powrót ok. 14.00
03.08.2022rSpotkania międzypokoleniowe, warsztaty kulinarne, wiersz J. Brzechwy „Na straganie”Zbiórka o 9.00, potem Dom Kultury, powrót na Torową 9 ok. 14.00
04.08.2022rSpotkanie w Straży Pożarnej lub warsztaty decoupage, gry i zabawy9.00 – 14.00 Torowa 9
05.08.2022rWycieczka nad zalew Wspólne ognisko z kiełbaskamiZbiórka o 9.00, potem zalew i powrót przed 14.00

W dniach od 25.07.2022 r. do 05.08.2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej  Białostockiej zorganizował wakacyjny wypoczynek w świetlicy środowiskowej „Dziecięce Polis” w budynku przy ul. Torowej 9.

W ramach zorganizowanych zajęć 20 dzieci mogło uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, wyjazdach i wycieczkach. Odbyły się między innymi: wyjazd do kina na film familijny „Niezgaszalni” i do białostockiego ZOO oraz do Epicentrum Nauki. W „Uroczysku Ruczaj”, które znajduje się w Karczmisku dzieci brały udział w warsztatach garncarskich, czerpania papieru, strzelania z łuku, a na koniec odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek. Ponadto grupa uczestników wakacyjnego wypoczynku zwiedziła nową halę sportową i znajdujące się tam pomieszczenia.

W ramach spotkań międzypokoleniowych, w których uczestniczyły zarówno dzieci jak i seniorzy z Klubu „Senior+” odbyły się warsztaty: kulinarne, taneczne oraz „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

W starej hali sportowej odbyły się wspólne gry i zabawy, jak również pan Tomek przeprowadził ćwiczenia rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników. Na zakończenie zorganizowano nad zalewem zawody sportowe w przeciąganiu liny i pożegnalne ognisko.

Koszt wakacyjnego wypoczynku w świetlicy pokryła Gmina Czarna Białostocka w ramach działalności Świetlic Środowiskowych, rodzice zapłacili jedynie za warsztaty w „Uroczysku Ruczaj”.

Zapraszamy dzieci i młodzież do Świetlicy Socjoterapeutycznej ”Dziecięce Polis”

Świetlica oferuje opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań (zajęcia plastyczne, manualne) oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Z nami przygotujesz i zjesz smaczny podwieczorek. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat.

Jeżeli chcesz miło spędzić czas przyjdź : poniedziałek – piątek

w  godzinach15.00-19.00

ul. Torowa  9  (wejście od tyłu budynku)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dzieci w wieku szkolnym, które przybyły z Ukrainy na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”. Świetlica znajduje się w budynku przy ul. Torowej 9 i jest otwarta w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Wejście znajduje się z tyłu budynku.

Ferie w świetlicy

Nabór dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej

Zapraszamy chętne dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis” przy ul. Torowej 9, które wznawia swoją działalność od września 2021r. Świetlica będzie działać w godzinach od 15.00 do 19.00.

Zapraszamy rodziców dzieci na zapisy do MGOPS przy ul. Torowa 14A.

Bliższe informacje pod nr telefonu 85 714 61 30

Półkolonie w ramach działalności Świetlic Środowiskowych

W dniach od 12.07.2021 r. do 23.07.2021 r. w budynku przy ul. Torowej 1 odbyły się półkolonie zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej  Białostockiej. W ramach zorganizowanych zajęć dzieci mogły uczestniczyć w różnego rodzaju wyjazdach i wycieczkach. Odbyły się między innymi: wyjazd do kina na film familijny „Mustang z dzikiej doliny” i do papugarni „Ara” oraz do Jurajskiego Parku Dinozaurów w Jurowcach. W Jurajskim Parku dzieci zwiedzały z przewodnikiem ścieżki edukacyjne z dinozaurami, korzystały też z zabawy w strefie lunaparku, a na koniec odbyło się ognisko z kiełbaskami. Ponadto grupa uczestników półkolonii odwiedziła miejscowego artystę Pana Wojtka, który oprowadził po swojej pracowni i pozwolił spróbować rzeźbienia. W kolejnych dniach odbyły się: zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie w Czarnej Białostockiej, wycieczka nad zalew, piknik na placu zabaw przy ul. Szkolnej, podchody na terenie miasta i wiele innych gier i zabaw. W półkoloniach wzięło udział 21 dzieci, były one całkowicie bezpłatne. Koszt półkolonii pokryła Gmina Czarna Białostocka w ramach działalności Świetlic Środowiskowych.