Terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będzie można składać od dnia:

  • 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUSPlatformę ePUAP;
  • 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną (papierową).

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia, ustalenie oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 maja do 31 maja, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 lipca.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 czerwca do 30 czerwca, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 sierpnia.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 lipca do 31 lipca, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 30 września.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia do 31 sierpnia,  ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października.

Jednocześnie informujemy że złożenie wniosku po 30 czerwca 2021r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na okres zasiłkowy 2020/2021.

Świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 31 maja 2021 r.

Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania tego świadczenia np.: w związku z zmianą miejsca pobytu dziecka, uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. elektronicznie przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, ePUAP;
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).