Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie

Lp

Powiat

Instytucja Numer telefonu      

Godziny wsparcia

1

2 3

4

1 Białostocki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku 664 025 504 wtorek-środa 8.00-15.00
2 Białostocki Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku 85 741 62 35 31.03.2020r. 8.00-15.00
01.04.2020r. 8.00-13.00
08-10.04.2020r. 8.00-15.00
3 Białostocki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łapach 517 826 011 30.03.2020r. 10.00-15.00
02.04.2020r. 8.00-11.00
03.04.2020r. 10.00-15.00
06.04.2020r. 10.00-15.00
09.04.2020r. 8.00-11.00
10.04.2020r. 10.00-15.00
4 Białostocki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łapach 85 715 23 34 31.03-01.04.2020r. 8.00-14.00
07.04.2020r. 8.00-13.00
08.04.2020r. 8.00-14.00
5 M. Białystok Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie

w Białymstoku

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

85 744 50 27
85 744 50 28
całodobowo
6 M. Białystok Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Zespół ds. Pieczy Zastępczej 85 741 04 96
85 742 04 61
pn. – 9.00 – 17.00
wt. 7.30 – 13.00
śr. 7.30 – 13.00
czw. 9.00 – 15.30
pt. 11.30 – 15.30
7 M. Białystok Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii MOKiT 85 746 06 23
tel. zaufania 19288
pn. – pt. 8.00 – 16.00

tel. zaufania 18.00 – 4.00

8 M. Białystok Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku 693 406 117 wt. – 9.00 – 10.00
9 M. Białystok Caritas Archidiecezji Białostockiej – wsparcie psychologiczne seniorom 601 477 818 pn. – pt. 9.00 – 14.00
10 M. Białystok Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI 505 270 075 pn. – pt. 16.00 – 19.00
11 M. Białystok Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven 85 667 33 03 rozmowy umawiane

indywidualnie