Dowożenie do punktu szczepień

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że osoby niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu realizowanego przez Gminę Czarna Białostocka.

Transport będzie przeznaczony dla osób:

  1. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  2. mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu).

Transport będzie organizowany w oparciu o przekazaną przez POZ listę osób, które potrzebują transportu, wraz z informacją o dacie i godzinie szczepienia.

Informację o zasadach transportu będzie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 695 700 214

  • poniedziałek 730 – 1600
  • wtorek-czwartek 730 – 1530
  • piątek 730 – 1500

Ogłoszenie przekazane przez NZOZ „Nasza Przychodnia”

Szczepienie przeciw COVID-19 rozpocznie się w „Naszej Przychodni” od 25.01.2021 r. W pierwszej kolejności szczepieni będą pacjenci 80+ według kolejności alfabetycznej.

Tygodniowo będziemy otrzymywać 15 dawek szczepionek.