Koperta życia

Logo koperty życia w gminie Czarna Białostocka

Realizatorem akcji jest Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia „Aktywni” oraz Klubu „Senior+”.

Akcja skierowana jest w szczególności do osób w podeszłym wieku, schorowanych oraz samotnie zamieszkujących na terenie Gminy Czarna Białostocka. Najważniejsze informacje o stanie zdrowia jej posiadacza zawarte w „Kopercie życia” pozwalają służbom medycznym podjąć szybkie i właściwe czynności ratunkowe.

Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym w razie wypadku lub zasłabnięcia umożliwia służbom ratowniczym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze. Pakiet z takimi informacjami może być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Zawartą w „Kopercie życia” kartę informacyjną należy zaktualizować w przypadku zmiany stanu zdrowia lub danych osobowych.

Druk można pobrać tutaj lub ze strony Urzędu Miasta a także otrzymać w siedzibie:

– Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

– Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

 

Karta Informacyjna

 

Koperta życia