Bezpieczny i Aktywny Senior

Grupa „Bezpieczny i Aktywny Senior” na Facebooku – przyjazna przestrzeń dla osób starszych i osób działających na rzecz seniorów

„Bezpieczny i Aktywny Senior” to grupa otwarta na Facebooku, gdzie osoby starsze mogą dzielić się swoimi pasjami, zainteresowaniami. To przestrzeń, w której Seniorzy mogą dowiadywać się na co uważać, jak nie dać się oszukać w życiu codziennym, a także gdzie otrzymać pomoc w razie potrzeby. To także przestrzeń dla osób, które na co dzień działają na rzecz osób starszych. Zapraszamy!


DOŁĄCZ DO GRUPY

Serdecznie zapraszamy Domy i Kluby „Senior+” do dołączenia do grupy dla Dziennych Domów i Klubów „Senior+”. Ta grupa to miejsce do spotkań w wirtualnym świecie, rozmów i nawiązywania kontaktów. Dobre relacje z innymi czynią nas szczęśliwszymi. Zapraszamy! 


DOŁĄCZ DO GRUPY DZIENNYCH DOMÓW I KLUBÓW „SENIOR+”

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Stowarzyszenie „Aktywni” w Czarnej Białostockiej od kwietnia 2021 roku rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2020 we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w wieku 70+ z Gminy Czarna Białostocka będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lipca 2021 roku w Stowarzyszeniu „Aktywni”, osoby, które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty: makaron jajeczny, ryż biały, płatki owsiane, kaszę jęczmienną, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, mus jabłkowy, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet drobiowy, fasolka po bretońsku, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy. Żywność będzie wydawana w lokalu przy ul. Torowej 9.

Prócz wsparcia żywnościowego, realizowane będą działania o charakterze włączenia społecznego.

Osoby, których dochód nie przekracza 220 % ustanowionego kryterium dochodowego:

 • na osobę samotną t.j. 701,00zł x220% = 1542,20zł,
 • na osobę w rodzinie t.j. 528,00 zł x 220%= 1161,60zł,

mogą złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej wniosek o skierowanie na pomoc żywnościową . Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy.
 • w przypadku posiadania dodatku mieszkaniowego, energetycznego decyzję o przyznaniu świadczenia.

.

Ogłoszenie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że prowadzi nabór do Klubu Senior + dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo.

Deklaracje i szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku ul. Torowa 14 A.

lub pod numerem telefonu 792 403 950.

Udział jest bezpłatny.

Program „Wspieraj Seniora”

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora. Kontakt z dedykowaną infolinią 22 505 11 11. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje o możliwości bezpośredniego kontaktu z Ośrodkiem w sprawie pomocy osobom będącym na kwarantannie lub osobom w wieku powyżej 70 roku życia.

Wystarczy kontakt pod numerem: 85 714 61 30 lub 85 714 61 20. Tu możesz zgłosić prośbę o zakupienie na Twój koszt podstawowych produktów, które pracownik socjalny lub wolontariusz dostarczy na wskazany adres

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że zamierza przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne do ww.).

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej może pomóc:

 1. w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 2. w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 3. w załatwianiu spraw urzędowych,
 4. w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, dlatego uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów.

Wszelkie informacje dotyczące Programu AOON można uzyskać pod numerem telefonu 85 714 61 30  lub 85 714 61 24

Osoby  zainteresowane  zapraszamy  do  zapoznania  się  ze  szczegółami  dotyczącymi Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021, które  zamieszczone  zostały na  stronie  internetowej  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Dowożenie do punktu szczepień

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że osoby niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu realizowanego przez Gminę Czarna Białostocka.

Transport będzie przeznaczony dla osób:

 1. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 2. mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu).

Transport będzie organizowany w oparciu o przekazaną przez POZ listę osób, które potrzebują transportu, wraz z informacją o dacie i godzinie szczepienia.

Informację o zasadach transportu będzie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 695 700 214

 • poniedziałek 730 – 1600
 • wtorek-czwartek 730 – 1530
 • piątek 730 – 1500

Wznowienie działalności Klubu Senior+

Od dnia 02.12.2020 Klub Senior+ w Czarnej Białostockiej po przeszło półtora miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią wznawia swoją działalność.

Zajęcia odbywać się będą według wcześniej ustalonego harmonogramu tj. poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 11.00 do 14.00 w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej 8.

Ogłoszenie

Klub SENIOR + w Czarnej Białostockiej po dwóch miesiącach od zamknięcia spowodowanego pandemią COVID-19 z dniem 19.08.2020 r. wznawia swoją działalność. Harmonogram zajęć pozostaje bez zmian . Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Klubu na zajęcia. W dalszym ciągu obowiązują maseczki i zachowanie bezpiecznych odstępów między uczestnikami przebywającymi w klubie.