Aktualności

Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

30 kwietnia 2024 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się uroczyste przekazanie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 42 477 337,93 zł na realizację projektu pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” (w ramach Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4. Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027).

Gmina Czarna Białostocka otrzymała dotację w wysokości 1 664 852,20zł na realizację usług społecznych dla 77 osób starszych i z niepełnosprawnościami. Program realizowany będzie na przestrzeni 3 lat. Szczegóły dot. realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-900 oraz 1300-1530.

W pozostałych godzinach pracownicy pracują w rejonach pracy socjalnej.

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje iż Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża mający swoją siedzibę w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 29 przekazał nieodpłatnie tutejszemu Ośrodkowi nowy sprzęt rehabilitacyjny. Dzięki temu mieszkańcy naszej Gminy mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny na okres do 6 miesięcy. W razie potrzeby istnieje możliwość przedłużenia wypożyczonego sprzętu na kolejny okres.

Ośrodek posiada na stanie:

– 4 wózki inwalidzkie;

– 4 balkoniki;

– 4 komplety kul inwalidzkich.

Wszelkie pytania można kierować pod numer telefonu 85 714 6130, 85 714 6120 bądź na adres e-mail: sekretariat@m-gops.pl

Aby skorzystać z usługi wypożyczenia sprzętu należy wypełnić wniosek znajdujący się poniżej.

Webinarium „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Bezpłatne warsztaty wychowawcze dla rodziców

Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze na bezpłatne, weekendowe warsztaty, które odbędą się 15-16 czerwca 2024 r., w Różanymstoku.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, którzy doświadczają problemów wychowawczych, odczuwają
zaburzone relacje lub potrzebują pomocy i wsparcia w budowaniu więzi. Program warsztatów został
opracowany przez specjalistki pracujące od lat na rzecz dobra dzieci i wspierania rodzin. W trakcie
warsztatów uczestnicy będą mogli skorzystać również z bezpłatnych konsultacji z psychologiem,
psychologiem dziecięcym i prawnikiem.
Organizator pokrywa koszty*:

 • zakwaterowania,
 • wyżywienia,
 • materiałów szkoleniowych,
 • szkolenia,
 • certyfikatów.

*Dojazd uczestników odbywa się we własnym zakresie.

Zgłosić się można poprzez formularz on-line: https://wolontariat.salezjanie.waw.pl/warsztaty-dla-rodzicow/

lub drogą mailową na adres: wolontariat@salezjanie.waw.pl

Życzenia z okazji nadchodzących świąt wyznawcom obrządków wschodnich

Z okazji Świąt Wielkanocnych obchodzonych zgodnie z kalendarzem juliańskim, wszystkim wyznawcom prawosławia oraz innych obrządków wschodnich, pragniemy złożyć życzenia zdrowia, rodzinnego ciepła w gronie najbliższych oraz niepowtarzalnej świątecznej atmosfery

XPИCTOC BOCKPECE!!!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!!!

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej wraz z pracownikami

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

„Nie zabolało mnie to, że mnie uderzył (…), tylko zabolało mnie to, że tata mnie uderzył. (…) To po prostu było tak, serce mi pękło, jak mój ukochany człowiek na świecie mógł mnie uderzyć. Strasznie to na mnie wpłynęło, pamiętam to do dzisiaj, wszystko.

Matka, mała miejscowość” *

Cytat z raportu z badań „Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Obraz autorstwa freepik

30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Dzień ten został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku. Został ustanowiony w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i kar fizycznych. W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Pamiętaj, że każdy „klaps” ma swoje odzwierciedlenie w psychice dziecka, niesie ze sobą wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych.

Apelujemy o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci:

– Telefon alarmowy – 112

– Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

– Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

– Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02

– Powiedz zaufanej osobie (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog)

Uniwersytet Sukcesu – bezpłatny program stypendialny dla młodych kobiet w trudnej sytuacji – szansa na rozwój zawodowy

Fundacja Digital University ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do VI edycji programu stypendialnego Uniwersytet Sukcesu, stworzonego, aby wspierać młode kobiety w wieku 18-25 lat, które doświadczają trudności osobistych lub materialnych w zdobyciu kompetencji umożliwiających postawienie pierwszych kroków na nowoczesnym rynku pracy.
W ramach rocznego programu uczestniczki otrzymują:

 • Indywidualny Mentoring: Bezpośrednia współpraca z doświadczonymi ekspertami i ekspertkami z branży IT, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc stypendystkom wybrać ścieżkę rozwoju kariery.
 • Profesjonalne Doradztwo HR: Indywidualne konsultacje, przygotowanie CV, symulacje rozmów kwalifikacyjnych i wsparcie w budowaniu profesjonalnego wizerunku w mediach społecznościowych.
 • Kursy Specjalistyczne IT: Sfinansowanie zaawansowanych kursów z takich dziedzin jak analiza danych, testowanie oprogramowania, sztuczna inteligencja czy zarządzanie projektami, poświadczonych certyfikatem uznanych instytucji edukacyjnych.
 • Wakacyjny Camp: Intensywne tygodniowe warsztaty grupowe skoncentrowane na rozwoju umiejętności miękkich, kluczowych w dzisiejszym środowisku pracy.
 • Test Osobowości Lumina Spark: Szansa na głębsze zrozumienie swoich predyspozycji i obszarów do rozwoju dzięki profesjonalnej analizie.
 • Szkolenie z AI: Dzięki udziałowi w programie Stypendystki zostaną również wyposażenie w konkretne umiejętności i kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji, które znajdą zastosowanie w realnych projektach i dadzą im przewagę na rynku pracy.

Cel programu to nie tylko wyrównywanie szans edukacyjnych, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie Stypendystek do wejścia na dynamiczny rynek pracy. Program jest unikatową szansą na zdobycie realnych umiejętności i kompetencji przyszłości, które otworzą przed uczestniczkami drzwi do kariery.

Rekrutacja do programu trwa do 14 maja 2024 r. I jest prowadzona w sposób ciągły.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: uniwersytetsukcesu.com.

Obraz autorstwa Freepik

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 1/2024 z dnia 20 marca 2024r. dzień 29-03-2024r. (piątek) został wyznaczony na dzień pracy wewnętrznej w związku z czym Ośrodek będzie nieczynny

Nabór wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” zapraszamy osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta osobistego w 2024 roku do kontaktu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.01.2024r. 

Wszelkie informacje dotyczące Programu AOON można uzyskać pod numerem telefonu 85/714-61-20

Osoby zainteresowane zapraszamy do dostarczenia do M-GOPS w Czarnej Białostockiej wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia.

Szczegółowe informacje o naborze do Programu dostępne są pod adresem:

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są w poradniku