O Ośrodku

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, której głównym zadaniem jest świadczenie pomocy społecznej. Terenem naszego działania jest miasto i gmina Czarna Białostocka. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze.