Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

email: sekretariat @ m-gops.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP: 6eyi348sr5

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

poczta tradycyjna:

MGOPS 16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14 A

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Pracownicy socjalni w Ośrodku przyjmują od poniedziałku do piątku od 730– 900  oraz 1300-1530


Dyrektor


Urszula Popławska pokój 313
tel. 85 714 61 26

W sprawie skarg i wniosków składanych przez interesantów Dyrektor przyjmuje po uprzednim umówieniu się w każdy wtorek w godz. 9.00 -11.00.


Księgowość


Księgowa – Ewa Czeczot pokój 302
tel. 85 714 61 23

Referent – Celina Piechowska pokój 302

tel. 85 714 61 30


Pracownicy socjalni w Ośrodku przyjmują
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730– 900  oraz 1300-1530


pokój 303

Alicja Krupa, Beata Jurguć tel. 85 714 61 20

Izabela Rembowska tel. 85 714 61 19

pokój 312

Izabela Wińska, Paulina Szutko tel. 85 714 61 15


Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych,

Dodatki mieszkaniowe 


Nazwiska na literę od A do Ł – Krzysztof Poniatowicz tel. 85 714 61 13

Nazwiska na literę od M do Z – Dorota Marczyk, tel. 85 714 61 12


Asystent rodziny


Artur Zalewski

pokój 312, tel. 85 714 61 15


Inspektor ochrony danych osobowych


Iwona Malczyk

tel. 506 – 358 -200

malczyk@togatus.pl lub iod@m-gops.pl