Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

email Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

sekretariat @ m-gops.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP: 6eyi348sr5

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

poczta tradycyjna:

MGOPS 16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14 A

tel. 85 714 61 30

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30


Dyrektor


Anna Kułak pokój 313
tel. 85 714 61 26

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czarnej Białostockiej w sprawie skarg i wniosków składanych przez interesantów przyjmuje po uprzednim umówieniu się w każdy wtorek w godz. 9.00 -11.00.


Księgowość


Księgowa – Ewa Czeczot pokój 302
tel. 85 714 61 23

Referent – Celina Piechowska pokój 302

tel. 85 714 61 23


Pracownicy socjalni


pokój 303

Alicja Krupa, Beata Jurguć tel. 85 714 61 20

Izabela Rembowska tel. 85 714 61 19

pokój 312

Izabela Wińska, Katarzyna Gruszewska tel. 85 714 61 15


Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych,

Dodatki mieszkaniowe 


Nazwiska na literę od A do Ł – Krzysztof Poniatowicz tel. 85 714 61 13

Nazwiska na literę od M do Z – Dorota Marczyk, tel. 85 714 61 12


Asystent rodziny


Agata Joanna Paruk

pokój 312, tel. 85 714 61 15


Inspektor danych osobowych


Iwona Malczyk

tel. 506 – 358 -200

malczyk@togatus.pl