Nabór wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” zapraszamy osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta osobistego w 2024 roku do kontaktu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.01.2024r. 

Wszelkie informacje dotyczące Programu AOON można uzyskać pod numerem telefonu 85/714-61-20

Osoby zainteresowane zapraszamy do dostarczenia do M-GOPS w Czarnej Białostockiej wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia.

Szczegółowe informacje o naborze do Programu dostępne są pod adresem:

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są w poradniku