Nabór dzieci do świetlicy „Dziecięce Polis”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zaprasza wszystkie chętne dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”, która wznawia swoją działalność od 25 września 2023r. Świetlica znajduje się w budynku przy ul. Torowej 9 (wejście z tyłu budynku od placu zabaw).

Zadaniem świetlicy jest:

  • pomoc w nauce, korygowanie, wyrównywanie braków w zakresie umiejętności czytania i pisania;
  • organizowanie dzieciom wolnego czasu oraz wyzwalanie umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego;
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań;
  • rozwijanie kultury osobistej dzieci, rozwijanie zachowań kultury bycia i życia dnia codziennego;
  • poprawa sprawności fizycznej;
  • stwarzanie warunków do nabywania umiejętności interpersonalnych i zgodnego przebywania w grupie
  • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi.

Bliższe informacje pod nr telefonu 85 714 61 30