Terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będzie można składać od dnia:

  • 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUSPlatformę ePUAP;
  • 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną (papierową).

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia, ustalenie oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 maja do 31 maja, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 lipca.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 czerwca do 30 czerwca, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 sierpnia.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 lipca do 31 lipca, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 30 września.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia do 31 sierpnia,  ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października.

Jednocześnie informujemy że złożenie wniosku po 30 czerwca 2021r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.