Informacja o nieodpłatnym poradnictwie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

Zakres poradnictwa Telefon Dostępność/dni i godziny/ www/e-mail
Poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne, interwencja kryzysowa i wsparcie, osobom w sytuacji kryzysowej, zapewnienie schronienia (85) 732-17-72

732-27-32

732-27-33

732-24-46

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30;

Psycholog: wtorek, środa

10.00-18.00

Czwartek: 7.30-15.30;

Specjaliści pracy z rodziną i pracownik socjalny:

poniedziałek, czwartek, piątek: 7.30-15.30,

wtorek, środa: 7.30-8.00

strona www

pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

15-028 Białystok ul. Słonimska 15/1

udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej (85) 741-62-35 Poniedziałek-piątek

8:00 –16:00

strona www

kontakt@pppp.bialystok.pl

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ)

Fundacja ITAKA

00-958 Warszawa 66 skr. pocztowa 127

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze bezpłatna infolinia

800 70 2222

24 godz. przez 7 dni w tygodniu strona www

porady@liniawsparcia.pl

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14A

Poradnictwo psychologiczne z zakresu pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie (85) 714 61 30 Poniedziałek -piątek 7.30-15.30 strona www

sekretariat@m-gops.pl

Punkt Konsultacyjny w Czarnej Białostockiej

16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 9

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów uzależnień —- Czwartek: 11.00 –19.00 strona www

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA

16-020 Czarna Białostocka skr. poczt. nr 45,

(Chmielnik 15, teren dawnej Agromy)

Pomoc młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych (85) 710-32-41 Ustalane telefonicznie strona www

poczta@metanoia24.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 155

Wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej 800 120 002

Bezpłatna infolinia

Poniedziałek –sobota

8.00–22.00

Niedziela i święta

8.00–16.00

strona www

biuro@niebieskalinia

Powiatowy Urząd Pracy

15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1

Poradnictwo z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowe (85) 747 38 00 Poniedziałek –piątek

7.30 –15.30

Dział świadczeń

7.30 -16.00

Dział Instrumentów Rynku Pracy

7.30 -16.30

Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

w każdy pierwszy wtorek miesiąca

7.30 -17.00

strona www

strona www

bibi@praca.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Białymstoku

15-042 Białystok ul. Pałacowa 3

 

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

Poniedziałek-piątek

8.00-16.00

(w poniedziałki sala obsługi interesanta czynna do godziny 17.00)

strona www

sekretariat@nfz-bialystok.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

SIEDZIBA

00-503 Warszawa ul. Żurawia 4 A

KORESPONDENCJA

00-513 Warszawa Nowogrodzka 1/3/5

Ochrona praw osób niepełnosprawnych (22) 461 60 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

801 801 015

Poniedziałek-piątek 8.00-17.00 strona www

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka–dziecięcy telefon zaufania

Biuro RPD

00-450 Warszawa ul. Przemysłowa 30/32

Ochrona praw dziecka (22) 583 66 00

fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt. 8.15-16.15

Bezpłatna infolinia

800 121 212

 

Poniedziałek-piątek

8.15-20.00

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

strona www

rpd@brpd.gov.pl