Zapytanie ofertowe – odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie odbioru i trwałego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zapytaniu ofertowym, pocztą tradycyjną lub osobiście w pokoju 302 w siedzibie MGOPS do dnia 21 lutego 2020r. do godziny 15.30.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

 

Załączniki