Program Pomocy Postpenitencjarnej „KOŁOWROTEK”

Caritas Diecezji Łomżyńskiej prowadzi Program Pomocy Postpenitencjarnej „KOŁOWROTEK”. W ramach Programu współpracuje ze wszystkimi Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi z terenu OISW Olsztyn.

Do kogo skierowany jest program?

Osoby, które opuściły Zakład Karny lub Areszt Śledczy w okresie do 3 miesięcy od dnia opuszczenia ZK/ AŚ oraz ich najbliższa rodzina (mąż/żona, dzieci, rodzice) oraz  rodzina osób osadzonych.

Jak pomagamy?

1. Nieodpłatne zakwaterowanie w ośrodku w Czerwonym Borze przez okres 3 miesięcy

2. Pomoc rzeczowa (żywność, bony na zakupy do Biedronki/Lidla, ubrania, art. higieniczne, art. papiernicze, leki)

3. Kurs na prawo jazdy

4. Indywidualne konsultacje z prawnikiem

5. Indywidualne konsultacje z psychologiem

Jak zgłosić się po pomoc?

Telefonicznie (787 050 185), email (caritaslomzaa@gmail.com) lub listownie (szczegółowe dane kontaktowe w ulotce). Aby uzyskać pomoc należy przesłać skan/zdjęcie lub ksero świadectwa zwolnienia. 

UWAGA: do pomocy nie są uprawnione osoby na dozorze elektronicznym

Teren działania: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie) oraz tereny diecezji łomżyńskiej (woj. mazowieckie i podlaskie)