Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
• złożyć wniosek w tej sprawie w M-GOPS w Czarnej Białostockiej;
• umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego;
• uzyskać pozytywną opinię Dyrektora M-GOPS w Czarnej Białostockiej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
• podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:
• ma stałe źródło utrzymania;
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia;
• przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Torowej 14A lub pod numerem tel. 85 714 61 30, 85 714 61 15

Załączniki