Jesteś tutaj:

Autor: Dorota Marczyk

Ministerstwo Zdrowia – kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Więcej w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gdzie wszystkie publikowane informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.

Zapytanie ofertowe – odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie odbioru i trwałego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zapytaniu ofertowym, pocztą tradycyjną lub osobiście w pokoju 302 w siedzibie MGOPS do dnia 21 lutego 2020r. do godziny 15.30.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

 

Zaproszenie na bal karnawałowy

Klub Senior + w Czarnej Białostockiej serdecznie zaprasza mieszkańców na Bal Karnawałowy,  który odbędzie się 08.02.2020r. w Domu Kultury  ul. Kościelna 8.

Wstęp wolny z własnym koszykiem. Zaczynamy o godz. 17.00

Obowiązują zapisy pod nr telefonu: 85 714 61 30 do dnia 07.02.2020 r.

Liczba miejsc ograniczona. 

W dniu 14.01.2020 r. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej odbyła się uroczystość otwarcia Klubu Senior+. Swoją obecnością zaszczycili  nas: Wicewojewoda Podlaski Pan dr. Tomasz Madras, Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Czarnej Białostockiej, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, duchowni, przedstawiciele  Rady Seniorów, Stowarzyszenia ,,Aktywni’’, Związku Emerytów i Rencistów, jednostek organizacyjnych, Posterunku Policji oraz szerokie grono Seniorów.

Klub Senior+ został oficjalnie otwarty poprzez przecięcie wstęgi i poświęcenie.

Oprawę muzyczną zapewniły nam solistki z zespołu wokalnego BELCANTO z akompaniamentem Pana Stefana Czarneckiego oraz lokalny chór ,,Czarna Jagoda’’ pod przewodnictwem Pana Leszka Szymczukiewicza.

Celem działania Klub Senior+ jest poprawa jakości życia Seniorów, integracja społeczna środowiska, zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej, promowanie aktywnego starzenia się oraz kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie gminy Czarna Białostocka.

Klub działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za udział i życzymy Seniorom radości z uczestnictwa w organizowanych działaniach.

Dyrektor MGOPS w Czarnej Białostockiej

Agnieszka Dyda

AKCJA ZIMA
PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE ZIMĄ W DOMU, NA DWORZE,
PODCZAS PODRÓŻY I WYPOCZYNKU.

Informujemy, że w dniu 24 GRUDNIA (WTOREK) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej białostockiej będzie nieczynny. W zamian dniem pracy będzie 14 GRUDNIA (SOBOTA) w godzinach 7:30 – 15-30.

Rekrutacja do Klubu Senior+

W dniach od 9 do 13 grudnia 2019r. zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ do składania deklaracji uczestnictwa.

Uczestnikami Klubu Senior+ mogą być mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka w wieku 60 lat i więcej, nieaktywni zawodowo.

Klub Senior+ będzie funkcjonował od stycznia 2020 roku w dniach: poniedziałek, środa, piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

 

Do pobrania:

Regulamin

 

Załącznik Nr 1 Deklaracja uczestnictwa

 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

 

Załącznik Nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie wizerunek

 

Załącznik Nr 5 Zaświadczenie lekarskie

Do góry