Jesteś tutaj:

Autor: D M

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 26.10.2020r. do odwołania wszystkie sprawy są załatwiane wyłącznie:

– telefonicznie:

pomoc społeczna                     świadczenia rodzinne               sekretariat

85 71 46 115                                        85 71 46 112                          85 71 46 130

 85 71 46 119 

 85 71 46 120

– drogą e-mail     

sekretariat @ m-gops.pl

Pisma można też wrzucać do skrzynki umieszczonej na parterze Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą.

Kontakt osobisty tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że od dnia 14 września 2020r. wznawiają działalność Świetlice „Przystań Nadziei” przy ul  Torowej 1 i „Dziecięce Polis” przy ul. Torowej 9. Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach, a także ich rodzice/opiekunowie mogą pobrać karty zgłoszeniowe w Klubie Malucha przy ul. Torowej 9 – od poniedziałku do piątku do godziny 14 oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Torowej 14A (II piętro) w godzinach 7:30 -15:30.

Serdecznie zapraszamy!

Ogłoszenie

Klub SENIOR + w Czarnej Białostockiej po dwóch miesiącach od zamknięcia spowodowanego pandemią COVID-19 z dniem 19.08.2020 r. wznawia swoją działalność. Harmonogram zajęć pozostaje bez zmian . Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Klubu na zajęcia. W dalszym ciągu obowiązują maseczki i zachowanie bezpiecznych odstępów między uczestnikami przebywającymi w klubie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na okres zasiłkowy 2020/2021.

Świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 31 maja 2021 r.

Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania tego świadczenia np.: w związku z zmianą miejsca pobytu dziecka, uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. elektronicznie przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, ePUAP;
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Zostań rodziną wspierającą!

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej poszukuje osób, które będą zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020r. poz. 821)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

– opiece i wychowaniu dziecka;

– prowadzeniu gospodarstwa domowego;

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:

  • ma stałe źródło utrzymania,
  • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
  • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
  • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka lub pod numerem tel. 85/714-61-30, 85/714-61-15.

Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej będzie nieczynny.

 

(Zarządzenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Czarnej Białostockiej nr 10/2020 z dn. 22 lipca 2020 r.)

Informacja o nieodpłatnym poradnictwie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

Zakres poradnictwa Telefon Dostępność/dni i godziny/ www/e-mail
Poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne, interwencja kryzysowa i wsparcie, osobom w sytuacji kryzysowej, zapewnienie schronienia (85) 732-17-72

732-27-32

732-27-33

732-24-46

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30;

Psycholog: wtorek, środa

10.00-18.00

Czwartek: 7.30-15.30;

Specjaliści pracy z rodziną i pracownik socjalny:

poniedziałek, czwartek, piątek: 7.30-15.30,

wtorek, środa: 7.30-8.00

strona www

pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

15-028 Białystok ul. Słonimska 15/1

udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej (85) 741-62-35 Poniedziałek-piątek

8:00 –16:00

strona www

kontakt@pppp.bialystok.pl

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ)

Fundacja ITAKA

00-958 Warszawa 66 skr. pocztowa 127

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze bezpłatna infolinia

800 70 2222

24 godz. przez 7 dni w tygodniu strona www

porady@liniawsparcia.pl

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14A

Poradnictwo psychologiczne z zakresu pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie (85) 714 61 30 Poniedziałek -piątek 7.30-15.30 strona www

sekretariat@m-gops.pl

Punkt Konsultacyjny w Czarnej Białostockiej

16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 9

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów uzależnień —- Czwartek: 11.00 –19.00 strona www

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA

16-020 Czarna Białostocka skr. poczt. nr 45,

(Chmielnik 15, teren dawnej Agromy)

Pomoc młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych (85) 710-32-41 Ustalane telefonicznie strona www

poczta@metanoia24.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 155

Wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej 800 120 002

Bezpłatna infolinia

Poniedziałek –sobota

8.00–22.00

Niedziela i święta

8.00–16.00

strona www

biuro@niebieskalinia

Powiatowy Urząd Pracy

15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1

Poradnictwo z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowe (85) 747 38 00 Poniedziałek –piątek

7.30 –15.30

Dział świadczeń

7.30 -16.00

Dział Instrumentów Rynku Pracy

7.30 -16.30

Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

w każdy pierwszy wtorek miesiąca

7.30 -17.00

strona www

strona www

bibi@praca.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Białymstoku

15-042 Białystok ul. Pałacowa 3

 

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

Poniedziałek-piątek

8.00-16.00

(w poniedziałki sala obsługi interesanta czynna do godziny 17.00)

strona www

sekretariat@nfz-bialystok.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

SIEDZIBA

00-503 Warszawa ul. Żurawia 4 A

KORESPONDENCJA

00-513 Warszawa Nowogrodzka 1/3/5

Ochrona praw osób niepełnosprawnych (22) 461 60 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

801 801 015

Poniedziałek-piątek 8.00-17.00 strona www

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka–dziecięcy telefon zaufania

Biuro RPD

00-450 Warszawa ul. Przemysłowa 30/32

Ochrona praw dziecka (22) 583 66 00

fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt. 8.15-16.15

Bezpłatna infolinia

800 121 212

 

Poniedziałek-piątek

8.15-20.00

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

strona www

rpd@brpd.gov.pl

Do góry