Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

 

email Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

sekretariat @ m-gops.pl

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP: 6eyi348sr5

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

poczta tradycyjna:

MGOPS 16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14 A

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

 

Sekretariat – pok. 301
tel. 85 714 61 30

Dyrektor – Agnieszka Dyda pok. 313
tel. 85 714 61 26

Księgowa – Ewa Czeczot pok. 302
tel. 85 714 61 23

Główny specjalista – Alicja Krupa, Beata Jurguć pok. 303
tel. 85 714 61 20

Specjalista pracy socjalnej  – Katarzyna Gruszewska pok. 303
tel. 85 714 61 19

Specjalista pracy socjalnej – Izabela Rembowska pok. 312
tel. 85 714 61 15

Pracownik socjalny – Izabela Wińska pok. 312
tel. 85 714 61 15 ,

Pracownik socjalny – Anna Kobeszko  pok. 301A
tel. 85 714 61 24 ,

Referent – Celina Piechowska pok. 303

tel. 85 714 61 23

Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, Dział świadczeń wychowawczych, Dodatki mieszkaniowe:

pokój 308: telefon 85 714 61 12, 85 714 61 13

Dorota Marczyk,

Krzysztof Poniatowicz,

Dorota Druć