Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

 

email Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

sekretariat @ m-gops.pl

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CŚS na platformie ePUAP: 6eyi348sr5

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

poczta tradycyjna:

MGOPS 16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14 A

tel. 85 714 61 30

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Dyrektor – Anna Kułak pokój 313
tel. 85 714 61 26

Księgowa – Ewa Czeczot pokój 302
tel. 85 714 61 23

Referent – Celina Piechowska pokój 302

tel. 85 714 61 23

Pracownicy socjalni pokój 303

Alicja Krupa, Beata Jurguć tel. 85 714 61 20

Izabela Rembowska tel. 85 714 61 19

Pracownicy socjalni pokój 312

Izabela Wińska, Katarzyna Gruszewska tel. 85 714 61 15

Pracownik socjalny pokój 301A

Anna Kobeszko tel. 85 714 61 30

Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, Dział świadczeń wychowawczych, Dodatki mieszkaniowe pokój 308:

Dorota Marczyk, Krzysztof Poniatowicz  tel. 85 714 61 12, 85 714 61 13