Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

 

Sekretariat – pok. 301
tel. 85 714 61 30

Dyrektor – Agnieszka Dyda pok. 313
tel. 85 714 61 26

Główny specjalista – Alicja Wynimko pok. 301A
tel. 85 714 61 24

Księgowa – Ewa Czeczot pok. 302
tel. 85 714 61 23

Pracownik socjalny – Alicja Krupa, Beata Jurguć pok. 303
tel. 85 714 61 20

Pracownik socjalny – Kataryna Gruszewska pok. 303
tel. 85 714 61 19

Pracownik socjalny – Izabela Wińska, Izabela Rembowska pok. 312
tel. 85 714 61 15

Dział świadczeń rodzinnych, dodatki mieszkaniowe – Celina Piechowska pok. 308
tel. 85 714 61 12, 85 714 61 13

Dział świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny – Krzysztof Poniatowicz pok. 308
tel. 85 714 61 13

Świadczenia wychowawcze – Dorota Marczyk pok. 308
tel. 85 714 61 12, 85 714 61 13

 

kontakt email Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

                     sekretariat@m-gops.pl

 

poczta tradycyjna:   MGOPS 16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14 A