POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – efekty

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy, o wadze min. 10 kg. Pomoc żywnościowa trafiła do 100 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Czarna Białostocka. Osobom potrzebującym przekazaliśmy 1,4674 ton żywności w formie 200 paczek żywnościowych. W ramach POPŻ PP 2021plus nie przeprowadzano warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.