ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

„Nie zabolało mnie to, że mnie uderzył (…), tylko zabolało mnie to, że tata mnie uderzył. (…) To po prostu było tak, serce mi pękło, jak mój ukochany człowiek na świecie mógł mnie uderzyć. Strasznie to na mnie wpłynęło, pamiętam to do dzisiaj, wszystko.

Matka, mała miejscowość” *

Cytat z raportu z badań „Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Obraz autorstwa freepik

30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Dzień ten został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku. Został ustanowiony w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i kar fizycznych. W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Pamiętaj, że każdy „klaps” ma swoje odzwierciedlenie w psychice dziecka, niesie ze sobą wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych.

Apelujemy o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci:

– Telefon alarmowy – 112

– Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

– Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

– Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02

– Powiedz zaufanej osobie (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog)

Uniwersytet Sukcesu – bezpłatny program stypendialny dla młodych kobiet w trudnej sytuacji – szansa na rozwój zawodowy

Fundacja Digital University ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do VI edycji programu stypendialnego Uniwersytet Sukcesu, stworzonego, aby wspierać młode kobiety w wieku 18-25 lat, które doświadczają trudności osobistych lub materialnych w zdobyciu kompetencji umożliwiających postawienie pierwszych kroków na nowoczesnym rynku pracy.
W ramach rocznego programu uczestniczki otrzymują:

  • Indywidualny Mentoring: Bezpośrednia współpraca z doświadczonymi ekspertami i ekspertkami z branży IT, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc stypendystkom wybrać ścieżkę rozwoju kariery.
  • Profesjonalne Doradztwo HR: Indywidualne konsultacje, przygotowanie CV, symulacje rozmów kwalifikacyjnych i wsparcie w budowaniu profesjonalnego wizerunku w mediach społecznościowych.
  • Kursy Specjalistyczne IT: Sfinansowanie zaawansowanych kursów z takich dziedzin jak analiza danych, testowanie oprogramowania, sztuczna inteligencja czy zarządzanie projektami, poświadczonych certyfikatem uznanych instytucji edukacyjnych.
  • Wakacyjny Camp: Intensywne tygodniowe warsztaty grupowe skoncentrowane na rozwoju umiejętności miękkich, kluczowych w dzisiejszym środowisku pracy.
  • Test Osobowości Lumina Spark: Szansa na głębsze zrozumienie swoich predyspozycji i obszarów do rozwoju dzięki profesjonalnej analizie.
  • Szkolenie z AI: Dzięki udziałowi w programie Stypendystki zostaną również wyposażenie w konkretne umiejętności i kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji, które znajdą zastosowanie w realnych projektach i dadzą im przewagę na rynku pracy.

Cel programu to nie tylko wyrównywanie szans edukacyjnych, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie Stypendystek do wejścia na dynamiczny rynek pracy. Program jest unikatową szansą na zdobycie realnych umiejętności i kompetencji przyszłości, które otworzą przed uczestniczkami drzwi do kariery.

Rekrutacja do programu trwa do 14 maja 2024 r. I jest prowadzona w sposób ciągły.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: uniwersytetsukcesu.com.