Informacja dotycząca wypłat świadczeń rodzinnych

Zaplanowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami na dzień 16 każdego miesiąca w miesiącu grudzień 2023r. zostanie zrealizowana w powyższym terminie pod warunkiem otrzymania środków finansowych z budżetu państwa. W przypadku otrzymania dotacji w późniejszym terminie wypłata zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.